CFL cargo Danmark - Safety policy

​​Safety policy - CFL cargo Danmark ApS - only available in Danish

CFL cargo ønsker at være en sikker, præcis og troværdig leverandør af godstransport, og en hændelse, eller en ulykke - er en for meget.

CFL cargo vil i sit samarbejde med myndigheder, andre operatører og infrastrukturforvaltere overholde lovgivningen og sikkerhedsreglerne samt udvise en høj grad af sikkerhedskultur og kræve at samarbejdspartnerne gør det samme.

CFL cargo forpligter sig til at:

  • Have indsigt i, og overholde alle love, regler og interne forskrifter og standarder.
  • Forbedre sikkerheden løbende.
  • Opretholde og løbende forbedre sikkerhedsledelsessystemets effektivitet, herunder - på et tilstrækkeligt niveau, at planlægge, implementere og føre tilsyn
  • med effekten af fore-byggende og korrigerende handlinger til forbedring af sikkerheden. 
  • Kommunikation om sikkerhed har den højeste prioritet, samt at den er klar og utvetydig.
  • Stille de nødvendige og kvalificerede ressourcer til rådighed for sikkerhedsarbejdet.
  • Efteruddanne, informere, selvstændiggøre og sikre forståelsen hos alle medarbejdere.

CFL cargo's øverste le​delse har sammenfattet og CFL cargo´s forpligtigelser, i et mantra - en leveregel. Levergelen gælder for alle medarbejdere, og skal vejlede i hvordan de skal prioritere, hvis de formelle regler ikke er helt dækkende.

I CFL cargo leverer vi en sikker, præcis, service orienteret og økonomisk rentabel transport til alle vores kunder, ud fra udsagnet:

"Sikkerhed -> Regularitet -> Service"

News